Follow

Stolpskott Norrköping. AIK lyckas freda målet med stora bekymmer.

56’ | | 2–1
- aikfotboll

Sign in to participate in the conversation
Elefant

Välkommen till Elefant! Vi är ett svenskt Mastodon community.