Follow

Janosevic är snabbt nere och räddar ett hårt markskott från Simon Thern.

65’ | | 2–1
- aikfotboll

Sign in to participate in the conversation
Elefant

Välkommen till Elefant! Vi är ett svenskt Mastodon community.