Follow

Jag saknar tiden då det inte var sociallt acceptabelt att ta en selfie bland människor i kollektivtrafiken.

Sign in to participate in the conversation
Elefant

Välkommen till Elefant! Vi är ett svenskt Mastodon community.