Follow

TTL är 0 och inte en krona syns på kontot! Ka-ta-strof!!!

· Hyperspace · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Elefant

Välkommen till Elefant! Vi är ett svenskt Mastodon community.