Follow

EN PARIAH MED ETT TUNGT HJÄRTA
HANS VISION ÄR LÄNGE BORTA
EN UTSTÖTT DÖMD ATT VANDRA ENSAM
UNDER EN TALL DANSAR HANS ILSKA PÅ

open.spotify.com/track/6BSRyxj

Sign in to participate in the conversation
Elefant

Välkommen till Elefant! Vi är ett svenskt Mastodon community.