Home to 5 users
Who published 21.6K posts

Administered by:

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Va inte en idiot

Regler

  1. Följande innehåll kan tas bort av moderator/admin. Upprepade överträdelser kommer att leda till permanent avstängning från elefant.social:
    • Reklam.
    • Ofräsch hets.
    • Innehåll som bryter mot svensk lag.


Personal

Denna instans administreras av: